КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 136 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 Основні напрями

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Головна мета  закладу дошкільної освіти - створення для дошкільників розвиваючого та освітнього  середовища, в якому вони найповніше розкриють свій внутрішній світ, досягнуть успіху і відчують себе комфортно.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

-         удосконалення педагогічної майстерності, використання передових інноваційних технологій навчання і виховання дітей;

-         виховання моральної, психічно і фізично здорової особистості вихованців закладу дошкільної освіти;

-         відновлення  традицій сімейного виховання  і залучення сім‘ї до освітнього процесу;

-         творчих здібностей дошкільників, здатності до  застосування здобутих знань, умінь  і навичок;

-         підтримка обдарованих дітей;

-         розширення і вдосконалення освітніх послуг, орієнтованих на вік, компетентність та здібності кожної   дитини.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В 2021-2022 РОЦІ

 

-       психологізація освітнього процесу;

-         особистісно-орієнтований підхід;

-         оновлення освітнього процесу на основі інноваційних освітніх технологій;

-   переорієнтація освітнього процесу на принципах співробітництва і співтворчості батьків і педагогів.

 

РІЧНІ ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1.Продовжити поглиблену роботу з інтеграції LEGO - конструювання в простір STREAM – освіти як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

2. Спрямувати освітній процес на розвиток внутрішнього потенціалу кожної дитини, формування її цілісного світогляду та збагачення соціального досвіду засобом гри як провідного виду діяльності дошкільників.

3. Продовжувати роботу щодо охорони життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та безпеки життєдіяльності.

4. Вдосконалювати роботу щодо наступності в роботі закладу дошкільної освіти та початкової ланки ХЗОШ № 165 у світлі Концепції «Нова українська школа».

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 

 

1. Новий навчальний рік - нові завдання та пріоритети (серпень).

 

2. Формування екологічної доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку (грудень).

 

3. Формування патріотичної свідомості у дітей дошкільного віку (лютий).

 

4. Підведення підсумків освітньої роботи роботи. (травень).

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

 

1. Планування роботи за  програмою "Дитина".

2. ТРВЗ - один з чинників розвитку творчої особистості.

3. Розвиток комунікативної діяльності дітей дошкільного віку у процесі їхньої взаємодії з близькими дорослими. Діагностика мовлення дітей за методикою Т.О.Піроженко.

4. Особистісний підхід до дитини.

5. Розповіді - роздуми (етапи впровадження в роботі з дітьми).

6. Діти народжуються для щастя (модель формування правового світогляду дошкільнят).

7. Компьютерні ігри і вимоги доїх використання.

8.Планування та організація роботи з дітьми в літній період.

9.Інформаційно - компютерні технології. Базовий аспект для вихователів.