КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 136 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 Розклад організованої діяльності

 

Заклад докішкільної освіти здійснює освітній процес відповідно до Законів України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про заклад дошкільної овсіти, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол від 21.12.2020 № 12/1-2, та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.01.2021 №33, листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку»,  листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010  № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 № 202/165), «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ Міністерства охорони здоро'я України від 24.03.2016р № 234); згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дощкільних навчальних закладах».

Освітній процес у 2021/2022 навчальному році відбувається у групах раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку за програмою «Дитина», наук. кер. Проскура О.В.

Навчальний рік починається 1 вересня, закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

У ЗДО встановлено 5-денний навчально-виховний тиждень.

Тривалість перерв між фронтальними формами роботи з дітьми 10 хвилин.

Навчання у формі занять зазвичай проводиться, починаючи з третього року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості. Для дітей старшого дошкільного віку тривалість організованих форм діяльності дітей за різними лініями розвитку становить від 1 до 1,5 години. Тривалість та кількість таких форм роботи визначає вихователь за погодженням із завідувачем.

У програмі «Дитина»  визначено три вікових періоди: ранній (від 1-3 років), молодший дошкільний вік (від 3 - 4 років), середній дошкільний вік (від 4 - 5 років), та старший дошкільний вік (6-7 років), за програмою «Впевнений старт» старший дошкільний вік (6-7 років).

Гурткова робота здійснюється за напрямами: театралізована діяльність.

 Життєдіяльність дітей у закладі дошкільної освіти організується з урахуванням освітніх ліній, які дають змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти, а саме: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2021/2022 навчальний рік

 

Ранній вік

Молодша група

Середня група

Старша група

Понеділок

1. Художньо-естетичний розвиток (музичне)

2. Пізнавальний розвиток (логіко-математичний/ ознайомлення з навколишнім/природа)

1.Фізичний розвиток

 

2. Пізнавальний розвиток (логіко-математичний/ ознайомлення з навколишнім/природа)

1.Фізичний розвиток

 

2. Пізнавальний розвиток (логіко-математичний/ ознайомлення з навколишнім/природа)

1.Фізичний розвиток

2.Мовленнєвий розвиток

3.Художньо-естетичний розвиток  (малювання)

 

Вівторок

1.Мовленнєвий розвиток

2. Художньо-естетичний розвиток  (художня література/ліплення)

1. Художньо-естетичний розвиток (музичне)

 

2. Художньо-естетичний розвиток (ліплення/конструювання)

 

1. Художньо-естетичний розвиток (музичне)

2. Художньо-естетичний розвиток (художня література)

1. Художньо-естетичний розвиток (музичне)

2.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природою)

Середа

1.Фізичний розвиток

2. Художньо-естетичний розвиток (малювання)

 

1.Фізичний розвиток

 

2.Художньо-естетичний розвиток  (малювання)

1.Фізичний розвиток

2. Художньо-естетичний розвиток (аплікація/

ліплення/  конструювання)

1.Фізичний розвиток

2.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з оточуючим)

3. Пізнавальний розвиток (логіко-математичний)

Четвер

1.Художньо-естетичний розвиток (музичне)

 

1.Мовленнєвий розвиток

2. Художньо-естетичний розвиток (художня література/малювання)

1. Мовленнєвий розвиток

2.Художньо-естетичний розвиток  (малювання)

1.Мовленнєвий розвиток (грамота)

2.Художньо-естетичний розвиток  (ліплення/аплікація)

П’ятниця

1.Фізичний розвиток

2.Художньо-естетичний розвиток    (аплікація/конструювання)

1. Художньо-естетичний розвиток (музичне)

 

1. Художньо-естетичний розвиток (музичне)

 

1. Художньо-естетичний розвиток (музичне)

2. Художньо-естетичний розвиток (художня література)